Powrót do strony głównej

Dane logowania:

* Pola wymagane!

Login (5-15 znaków)*:

Hasło (5-15 znaków)*:

Powtórz hasło*:


Wprowadź swoją kandydaturę (CV):

Nazwisko:

Imię*:

Rok urodzenia*:

Płeć:

M

K

Województwo:

Powiat:

Adres:

Kod*:

Miejscowość*:

   Ulica / nr domu:

-

Telefon (stacjonarny):

Telefon (komórkowy):

E-mail:

Adres www:

http://

Nie wyświetlaj nazwiska i adresu w CV:


Jaka praca Cię interesuje?

Forma zatrudnienia (należy wybrać co najmniej jedną możliwość):

przyjmę każdą pracę zarobkową
praca na stałe - cały etat
praca na stałe - część etatu
praca dodatkowa, dorywcza, zlecenia
chałupnictwo
praca sezonowa, praca na wakacje
samozatrudnienie (umowa cywilno-prawna)
nauka zawodu, praktyka, wolontariat


Charakter pracy, stanowisko:


praca fizyczna bez kwalifikacji, pomocnik
pracownik wykwalifikowany, fachowiec
samodzielny fachowiec, brygadzista, serwisant
praca biurowa, asystent
praca biurowa, specjalista, kierownik działu
mistrz produkcji, technolog
kierownik średniego szczebla, manager
kierownik wyższego szczebla, główny specjalista
dyrektor, prezes, top-manager
przedstawiciel handlowy, agent
wolny zawód; konsultant, doradca
nauczyciel
lekarz
prawnik
inne
Najchętniej w zawodzie:


Najchętniej w poniższej branży (należy wybrać co najmniej jedną możliwość):

w dowolnej branży
przemysł, produkcja
handel, sprzedaż
rozrywka, turystyka, sport, rekreacja
usługi dla ludności, gastronomia, hotelarstwo
motoryzacja, serwis, handel, transport
administracja, księgowość, ekonomia, zarządzanie
usługi finansowe, bankowość, ubezpieczenia
rzemiosło, budownictwo
rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, hodowla
ochrona zdrowia
nauka, oświata, edukacja
kultura i sztuka
inżyniera, technologia, projektowanie
reklama, media
IT
inne


Gdzie możesz podjąć pracę?


Szukam pracy w następującej miejscowości:

kod: , miejscowość:

jeżeli wpisano miasto wojewódzkie - kod jest zbędny

 

Od kiedy?

 

Oczekiwania finansowe?

chciał(a)bym tylko dorobić do pensji PLN/miesięcznie netto.

pracując na cały etat chcę zarobić PLN/miesięcznie netto.

pracując za granicą chciał(a)bym zarobić przynajmniej EUR/miesięcznie netto.


Wykształcenie / kwalifikacje / umiejętności / sytuacja zawodowa

Wykształcenie:

Zawód wyuczony:

Posiadane uprawnienia zawodowe:

 

Ukończona wyższa uczelnia:

Tryb:

dziennyzaoczny

kierunek studiów:

Rok ukończenia:

Jeśli aktualnie studiujesz - wpisz ilość ukończonych semestrów


Znajomość języków obcych:

angielski:

nie   trochę   dość dobrze   biegle  

niemiecki:

nie   trochę   dość dobrze   biegle  

Inny (1)

nie   trochę   dość dobrze   biegle  

Inny (2)

nie   trochę   dość dobrze   biegle  

 

Mam prawo jazdy kategorii:

A     B     C     D     E     T    

Mam samochód osobowy

nie   tak  

 

  Praca z komputerem:

   nie

 

   tak

 

w zakresie korzystania z wyżej wymienionych programów

 

   tak

 

w zakresie programowania w wyżej wymienionych językach/technologiach

 

Staż pracy:

Całkowity staż pracylat
z tego w preferowanej branżylat

Pracowałem także za granicą   nie   tak,    ogółem przez: miesięcy,
ostatnio w roku , w (kraj) ,
zawód wykonywany za granicą:

Sytuacja zawodowa (należy wybrać przynajmniej jedną opcję)

szukam pracy
absolwent, pierwsza praca
student, uczeń
osoba niepełnosprawna
młodociany
emeryt, rencista
w chwili obecnej pracuję
mam zarejestrowaną działalność gospodarczą

Poprzednie miejsce zatrudnienia:

Charakter wykonywanej pracy / stanowisko:


Informacje dodatkowe, uwagi:

W tym miejscu wpisz informacje o specjalistycznych uprawnieniach zawodowych, odbytych szkoleniach, cennych doswiadczeniach,
osiągnięciach i inne informacje, które chciałbyś przekazać do wiadomości pracodawcy zainteresowanego Twoją osobą.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i ich publikację na stronach internetowych serwisu www.szukamypracy.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz z Regulaminem serwisu, z którym się zapoznałem i na który wyrażam zgodę.


Status kandydatury:

Co to jest status kandydatury?

- dostępna

- ukrytaDO GÓRY | STRONA GŁÓWNA