Czy jesteś zainteresowany pracą za granicą?Mimo, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat dochód narodowy Polski wzrósł o ponad 100% nadal istnieje bardzo duża różnica pomiędzy przeciętnymi zarobkami naszych rodaków i obywateli bogatych krajów Europy Zachodniej i USA. Na prowadzenie własnego interesu decydujemy się raczej niechętnie (statystycznie znacznie rzadziej niż obywatele krajów wysoko rozwiniętych). Powszechnie sądzi się, że dla wielu osób praca za granicą jest jedyną realną szansą zarobienia jakiejkolwiek nadwyżki finansowej. Pracując w bogatym kraju liczymy na kilkukrotnie wyższe zarobki niż za taką samą pracę w Polsce. Czy tak jest w rzeczywistości?


SONDA
dla wszystkich


dla osób, które nigdy nie pracowały za granicą

dla osób, które już
pracowały za granicą