Złóż ofertę pracyPowrót do strony głównejJak składać oferty pracy...

Dam pracę...

Numer oferty: 1475
Data oferty: 30.7.2006
Forma zatrudnienia: praca sezonowa, praca na wakacje
Stanowisko: kierowca kat. B,prace magazynowe
Miejsce zatrudnienia: Niemcy
Wymagane wykształcenie: zawodowe
Prawo jazdy: B
Języki obce:
Obsługa komputera:
Uwagi:
Pracodawca: mich aleks
Kontakt: Mich Aleksander
Telefon: 004901711891050
Email: Mich-Aleksander@GMX.de
Adres internetowy:


Numer oferty: 1473
Data oferty: 30.7.2006
Forma zatrudnienia: do ustalenia
Stanowisko:
Miejsce zatrudnienia:
Wymagane wykształcenie: bez znaczenia
Prawo jazdy:
Języki obce:
Obsługa komputera:
Uwagi:
Pracodawca: mich aleks
Kontakt:
Telefon:
Email:
Adres internetowy:


Numer oferty: 1474
Data oferty: 30.7.2006
Forma zatrudnienia: do ustalenia
Stanowisko:
Miejsce zatrudnienia:
Wymagane wykształcenie: bez znaczenia
Prawo jazdy:
Języki obce:
Obsługa komputera:
Uwagi:
Pracodawca: mich aleks
Kontakt:
Telefon:
Email:
Adres internetowy:


Numer oferty: 1471
Data oferty: 28.7.2006
Forma zatrudnienia: praca na sta?e - ca?y etat
Stanowisko: KIEROWCA
Miejsce zatrudnienia: NOWY TARG
Wymagane wykształcenie: bez znaczenia
Prawo jazdy: CE
Języki obce:
Obsługa komputera:
Uwagi: PILNIE ZATRUDNIMY KIEROWCÓW DO TRANSPORTU MI?DZYNARODOWEGO
Pracodawca: HYRCZYK
Kontakt: TADEUSZ HYRCZYK
Telefon: 0504230930
Email: hyrczyk2@opl.pl
Adres internetowy:


Numer oferty: 1470
Data oferty: 28.7.2006
Forma zatrudnienia: praca na sta?e - ca?y etat
Stanowisko: Opiekun ?rodowiskowy
Miejsce zatrudnienia: Guildford/Anglia
Wymagane wykształcenie: bez znaczenia
Prawo jazdy:
Języki obce: angielski
Obsługa komputera:
Uwagi: Obowi?zki: indywidualna, codzienna opieka nad osobami starszymi (pomoc w codziennych czynno?ciach jak ?cielenie ?ó?ka, ubieranie, mycie pacjentów, karmienie itp.), drobne prace porz?dkowe, udzielanie wsparcia psychicznego, rozmowa. Wymagania: preferowane do?wiadczenie w opiece nad osobami starszymi (równie? nad cz?onkami w?asnej rodziny), dobra/bardzo dobra znajomo?? j?zyka angielskiego, aktywno??, samodzielno??, PRAWO JAZDY, ?rodek transportu zapewniony przez pracodawc?. Warunki zatrudnienia: pe?ny etat (37,5 h/tydz.), mo?liwo?? pracy w nadgodzinach. Zamieszkanie: pracodawca zapewnia zamieszkanie w pobli?u miejsca pracy, koszt ok.60 funtów/tydzie?. Wynagrodzenie: 7.00-9.00 funtów brutto/godz. Okres zatrudnienia: kontrakt roczny Data rozpocz?cia: sierpie? 2006 W przypadku zainteresowania niniejsz? ofert? prosimy pilne o przys?anie CV j?zyku polskim i angielskim na adres : rekrutacja@prowork.com.pl , tel.022 323 63 40; 509 230 593 , kontakt: Anna Cebula Wi?cej informacji o naszej firmie na stronie: www.prowork.com.pl Jeste?my firm? rekrutacyjn? specjalizuj?c? si? w rekrutacji pracowników do Wielkiej Brytanii. Posiadamy certyfikat nr 967/1 b Ministra Pracy na us?ugi po?rednictwa pracy za granic?. Nie pobieramy ?adnych op?at od osób staraj?cych si? o prac?. Pomagamy w przygotowaniu/przet?umaczeniu dokumentów, zorganizowaniu wyjazdu do Anglii.
Pracodawca: Prowork
Kontakt:
Telefon:
Email: rekrutacja@prowork.com.pl
Adres internetowy: prowork.com.pl


Numer oferty: 1469
Data oferty: 28.7.2006
Forma zatrudnienia: do ustalenia
Stanowisko: Szef Kuchni
Miejsce zatrudnienia: Clovelly/po?udniowa Anglia
Wymagane wykształcenie: bez znaczenia
Prawo jazdy:
Języki obce: angielski
Obsługa komputera:
Uwagi: W przypadku zainteresowania niniejsz? ofert? prosimy o przys?anie Lokalizacja: Hotel i restauracja w nadmorskiej miejscowo?ci Clovelly, po?udniowa Anglia. Wymagania: Minimum 2 lata do?wiadczenia na podobnym stanowisku, do?wiadczenie w przygotowywaniu da? a la carte, potraw rybnych oraz z owoców morza. Ponadto do?wiadczenie w kuchni europejskiej, znajomo?? angielskiego, dobra organizacja pracy, umiej?tno?? pracy w zespole. Obowi?zki: przygotowywanie ?niada?, obiadów i kolacji z wysokiej jako?ci ?wie?ych produktów, praca w systemie zmianowym. Godziny pracy: 40-45 godz./5 dni w tyg. Okres zatrudnienia: sta?a praca Wynagrodzenie: 24.000 funtów rocznie/ brutto Pracodawca zapewnia: zamieszkanie, wy?ywienie, szkolenia zawodowe. Rozpocz?cie pracy: od zaraz CV w j?zyku angielskim i polskim na e-mail: rekrutacja@prowork.com.pl , tel.: 022 323 63 40, kontakt: Anna Cebula. Bardzo prosimy o zawarcie w cv szczegó?owego opisu do?wiadczenia z uwzgl?dnieniem nast?puj?cych informacji: - nazwa i opis restauracji (wielko??, standard, rodzaj serwowanych potraw, ilo?? personelu) - zajmowane stanowisko oraz obowi?zki i umiej?tno?ci Ponadto mile widziane jest za??czenie zdj?? zwi?zanych z wykonywan? prac?. Wi?cej informacji o naszej firmie na stronie: www.prowork.com.pl Jeste?my firm? rekrutacyjn? specjalizuj?c? si? w rekrutacji pracowników do Wielkiej Brytanii. Posiadamy certyfikat nr 967/1 b Ministra Pracy na us?ugi po?rednictwa pracy za granic?. Nie pobieramy ?adnych op?at od osób staraj?cych si? o prac?. Pomagamy w przygotowaniu/przet?umaczeniu dokumentów, zorganizowaniu wyjazdu do Anglii.
Pracodawca: Prowork
Kontakt:
Telefon: 022 323 63 35
Email: rekrutacja@prowork.com.pl
Adres internetowy: prowork.com.pl


Numer oferty: 1468
Data oferty: 28.7.2006
Forma zatrudnienia: praca na sta?e - ca?y etat
Stanowisko: Kucharz/Chef de partie
Miejsce zatrudnienia: rejon Edynburga/Szkocja
Wymagane wykształcenie: ?rednie
Prawo jazdy:
Języki obce: angielski
Obsługa komputera:
Uwagi: Lokalizacja: Ekskluzywny hotel (100 pokoi) i restauracja z klubem golfowym w Peebles (oko?o 30 mil od Edynburga), Szkocja. Wymagania: minimum 2 lata do?wiadczenia na podobnym stanowisku, do?wiadczenie w przygotowywaniu da? a la carte i w kuchni europejskiej, obs?uga bankietów, znajomo?? angielskiego, dobra organizacja pracy, umiej?tno?? pracy w zespole. Obowi?zki: przygotowywanie ?niada?, obiadów i kolacji z wysokiej jako?ci ?wie?ych produktów, obs?uga bankietów, praca w systemie zmianowym. Godziny pracy: 40-45 godz./5 dni w tyg. Okres zatrudnienia: sta?a praca Wynagrodzenie: 6.90 funta brutto/godz. Pracodawca zapewnia: zamieszkanie, wy?ywienie, szkolenia zawodowe oraz bezp?atne korzystanie z basenu i klubu fitness. Rozpocz?cie pracy: od zaraz W przypadku zainteresowania niniejsz? ofert? prosimy o przys?anie CV w j?zyku angielskim i polskim na e-mail: rekrutacja@prowork.com.pl , tel.: 022 323 63 40, kontakt: Anna Cebula. Bardzo prosimy o zawarcie w cv szczegó?owego opisu do?wiadczenia z uwzgl?dnieniem nast?puj?cych informacji: - nazwa i opis restauracji (wielko??, standard, rodzaj serwowanych potraw, ilo?? personelu) - zajmowane stanowisko oraz obowi?zki i umiej?tno?ci Ponadto mile widziane jest za??czenie zdj?? zwi?zanych z wykonywan? prac?. Wi?cej informacji o naszej firmie na stronie: www.prowork.com.pl Jeste?my firm? rekrutacyjn? specjalizuj?c? si? w rekrutacji pracowników do Wielkiej Brytanii. Posiadamy certyfikat nr 967/1 b Ministra Pracy na us?ugi po?rednictwa pracy za granic?. Nie pobieramy ?adnych op?at od osób staraj?cych si? o prac?. Pomagamy w przygotowaniu/przet?umaczeniu dokumentów, zorganizowaniu wyjazdu do Anglii.
Pracodawca: Prowork
Kontakt:
Telefon: 022 323 63 35
Email: rekrutacja@prowork.com.pl
Adres internetowy: prowork.com.pl


Numer oferty: 1467
Data oferty: 28.7.2006
Forma zatrudnienia: praca na sta?e - ca?y etat
Stanowisko: Kucharz/hotel 5 gwiazdkowy
Miejsce zatrudnienia: Aberdeen/Szkocja
Wymagane wykształcenie: ?rednie
Prawo jazdy:
Języki obce: angielski
Obsługa komputera:
Uwagi: Lokalizacja: Ekskluzywny 5 gwiazdkowy hotel z 2 restauracjami (na 100 i 60 osób) w Aberdeen, Szkocja. Wymagania: minimum 4 lata do?wiadczenia na podobnym stanowisku, do?wiadczenie w przygotowywaniu da? a la carte i w kuchni europejskiej, obs?uga bankietów, znajomo?? angielskiego, dobra organizacja pracy, umiej?tno?? pracy w zespole. Obowi?zki: przygotowywanie ?niada?, obiadów i kolacji z wysokiej jako?ci ?wie?ych produktów, obs?uga bankietów, praca w systemie rotacyjnym we wszystkich sekcjach ( kuchnia zimna, gor?ca, desery), system zmianowy. Godziny pracy: 40-45 godz./5 dni w tyg. Okres zatrudnienia: sta?a praca Wynagrodzenie: oko?o 15 tys. funtów brutto/rocznie Pracodawca zapewnia: zamieszkanie i wy?ywienie oko?o 40 funtów/tydz., szkolenia zawodowe oraz bezp?atne korzystanie z basenu i klubu fitness. Rozpocz?cie pracy: od zaraz W przypadku zainteresowania niniejsz? ofert? prosimy o przys?anie CV w j?zyku angielskim i polskim na e-mail: rekrutacja@prowork.com.pl , tel.: 022 323 63 40, kontakt: Anna Cebula. Bardzo prosimy o zawarcie w cv szczegó?owego opisu do?wiadczenia z uwzgl?dnieniem nast?puj?cych informacji: - nazwa i opis restauracji (wielko??, standard, rodzaj serwowanych potraw, ilo?? personelu) - zajmowane stanowisko oraz obowi?zki i umiej?tno?ci Ponadto mile widziane jest za??czenie zdj?? zwi?zanych z wykonywan? prac?. Wi?cej informacji o naszej firmie na stronie: www.prowork.com.pl Jeste?my firm? rekrutacyjn? specjalizuj?c? si? w rekrutacji pracowników do Wielkiej Brytanii. Posiadamy certyfikat nr 967/1 b Ministra Pracy na us?ugi po?rednictwa pracy za granic?. Nie pobieramy ?adnych op?at od osób staraj?cych si? o prac?. Pomagamy w przygotowaniu/przet?umaczeniu dokumentów, zorganizowaniu wyjazdu do Anglii.
Pracodawca: Prowork
Kontakt:
Telefon: 022 323 63 35
Email: rekrutacja@prowork.com.pl
Adres internetowy: prowork.com.pl


Numer oferty: 1466
Data oferty: 27.7.2006
Forma zatrudnienia: praca na stałe - cały etat
Stanowisko: Opieka nad starszymi osobami , hotele, bary, produkcja
Miejsce zatrudnienia: Wielka Brytania, Irlandia
Wymagane wykształcenie: bez znaczenia
Prawo jazdy:
Języki obce: nie ma zanczenia
Obsługa komputera:
Uwagi: Jesteśmy wiodącą na polskim rynku firmą Agencja Doradztwa Personalnego obecnie dla naszych Klientów z Wielkiej Brytanii. Irlandii poszukujemy kandydatów/kandydatek do pracy w: domach opieki, hotelach, budownictwie, Wymagana komunikatywna znajomość języka angielskiego. T+48 24 262 02 73,9(00)-16(00),wszelkie informacje także na www.stag-pri.com
Pracodawca: S.T.&A.G. Agencja Doradztwa Personalnego
Kontakt:
Telefon: 024 262 02 73
Email: staff@stag-pri.com
Adres internetowy: www.stag-pri.com


Numer oferty: 1465
Data oferty: 27.7.2006
Forma zatrudnienia: praca sezonowa, praca na wakacje
Stanowisko:
Miejsce zatrudnienia: okolice Warki
Wymagane wykształcenie: bez znaczenia
Prawo jazdy:
Języki obce:
Obsługa komputera:
Uwagi: Potrzebuję ludzi do zbioru Wiśni. Telefon kontaktowy: 502-206-141
Pracodawca: Donica
Kontakt:
Telefon:
Email:
Adres internetowy:


Numer oferty: 1464
Data oferty: 27.7.2006
Forma zatrudnienia: do ustalenia
Stanowisko: Merchandiser
Miejsce zatrudnienia: Zamość
Wymagane wykształcenie: bez znaczenia
Prawo jazdy:
Języki obce:
Obsługa komputera:
Uwagi: Witam! Nasza Agencja poszukuje merchandiserów do sklepu Carrefour w Zamościu. Praca będzie polegała na wykonaniu co 20 wizyt w miesiącu w przypadku sklepu Carrefour i dbanie o ekspozycje produktów Grupy Handlowej Żywiec. chodzi dokładnie o dbanie o wyglad półek, składanie zamówien kierownikowi sklepu itp. Poszukujemy kandydatów, któryz mogliby zacząc pracę już od 1 sierpnia. Wynagrodzenie za te wizyty to 330zł miesięcznie netto, czyli "na rękę". Jeżeli jest Pan zainteresownay tą pracą proszę jak najszybciej przesłac swoje CV na adres kielce.biuro@ackermann.home.pl. Wszytskich informacji chętnie udziele pod numerem telefonu 507188196. Proszę o pilny kontakt! Poszukujemy osób, którzy mogliby zajmować się tym merchandisingiem przez stały okres, nie tylko na wakacje. Pozdrawiam Grzegorz Mazanka 507188196
Pracodawca: Agencja Promocyjna Ackermann
Kontakt: Grzegorz Mazanka
Telefon: 507188196
Email: kielce.biuro@ackermann.home.pl
Adres internetowy:


Numer oferty: 1134
Data oferty: 27.7.2006
Forma zatrudnienia: do ustalenia
Stanowisko: Opiekun(ka) osób starszych / niepełnosprawnych intelektualnie
Miejsce zatrudnienia: Wielka Brytania
Wymagane wykształcenie: podstawowe
Prawo jazdy:
Języki obce: angielski
Obsługa komputera:
Uwagi: Wymagania: Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym, umożliwiającym przeprowadzenie rozmowy bezpośredniej lub telefonicznej z pracodawcą brytyjskim. Doświadczenie nie jest konieczne, zapewniamy szkolenie. Doświadczenie zdobyte "w domu" przy opiece nad członkami rodziny proszę ujmować jako doświadczenie zawodowe. Zarobki: W okresie próbnym 5,35 GBP/godz., wzrastające stosownie w czasie. Informacje dodatkowe: - spotkania rekrutacyjne odbędą się 01 i 02 sierpnia 2006, - kontrakty min. 1 rok. - zakwaterowanie organizowane przez pracowdawcę, opłacane przez pracownika ok.50 GBP/tydz. Prosimy o przesyłanie CV w języku angielskim jako załącznika do wiadomości e-mail na adres: opieka@lsj.pl W temacie wiadomości proszę wpisać: opieka, sierpień - imię i nazwisko Kontakt: Paweł Danilewicz tel. 091-814-52-58, opieka@lsj.pl
Pracodawca: LSJ Agencja Pracy
Kontakt: Paweł Danilewicz
Telefon: 091-814-52-58
Email: opieka@lsj.pl
Adres internetowy: www.pracuj.info


Numer oferty: 1432
Data oferty: 27.7.2006
Forma zatrudnienia: do ustalenia
Stanowisko: praca przez internet
Miejsce zatrudnienia:
Wymagane wykształcenie:
Prawo jazdy:
Języki obce:
Obsługa komputera:
Uwagi: Praca przez internet, nie wymaga wiele czasu, a można zyskać na prawdę konkretne pieniądze. Nie jest to żadne klikanie w banery,odbieranie maili, itp; jeśli chcesz wiedzieć więcej wyślij chociażby pustego maila w temacie wpisując "praca" na adres: dwakotyiszczur@op.pl
Pracodawca: Agnieszka
Kontakt:
Telefon:
Email: dwakotyiszczur@op.pl
Adres internetowy:


Numer oferty: 1463
Data oferty: 27.7.2006
Forma zatrudnienia: praca na stałe - cały etat
Stanowisko: pracownik ochrony
Miejsce zatrudnienia: Kraków
Wymagane wykształcenie: bez znaczenia
Prawo jazdy:
Języki obce:
Obsługa komputera:
Uwagi: wiek do 45 lat, niekaralność
Pracodawca: ATI POLSKA sp z o.o.
Kontakt:
Telefon: 0604064988
Email: jstyczen@vp.pl
Adres internetowy:


Numer oferty: 1462
Data oferty: 27.7.2006
Forma zatrudnienia: praca na stałe - cały etat
Stanowisko: Specjalista ds. Spedycji i Transportu
Miejsce zatrudnienia: Poznań
Wymagane wykształcenie: średnie
Prawo jazdy:
Języki obce:
Obsługa komputera: umiejętność pracy na komputerze
Uwagi: Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za: -Bieżącą obsługę klienta -Pozyskiwanie zamówień -Koordynację prac i łączenie zleceń transportowych -Opiekę nad klientem -Rozliczanie zlecenia Zatrudnionej osobie nasz Klient oferuje: -Pracę na zasadach umowy o pracę -Stałe wynagrodzenie -Możliwość szkoleń i rozwoju osobistego Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz z podaniem na adres praca@milado.com
Pracodawca: Milado - Centrum Rozwoju Personalnego
Kontakt: Kamila Wrocińska
Telefon: 061 851 77 26
Email: praca@milado.com
Adres internetowy: www.milado.com


Numer oferty: 1461
Data oferty: 26.7.2006
Forma zatrudnienia: praca na stałe - cały etat
Stanowisko: Kucharz/duży hotel/rejon Edynburg
Miejsce zatrudnienia:
Wymagane wykształcenie: średnie zawodowe
Prawo jazdy:
Języki obce: angielski
Obsługa komputera:
Uwagi: Lokalizacja: Ekskluzywny hotel (100 pokoi) i restauracja z klubem golfowym w Peebles (około 30 mil od Edynburga), Szkocja. Wymagania: minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, doświadczenie w przygotowywaniu dań a la carte i w kuchni europejskiej, obsługa bankietów, znajomość angielskiego, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole. Obowiązki: przygotowywanie śniadań, obiadów i kolacji z wysokiej jakości świeżych produktów, obsługa bankietów, praca w systemie zmianowym. Godziny pracy: 40-45 godz./5 dni w tyg. Okres zatrudnienia: stała praca Wynagrodzenie: 6.90 funta brutto/godz. Pracodawca zapewnia: zamieszkanie, wyżywienie, szkolenia zawodowe oraz bezpłatne korzystanie z basenu i klubu fitness. Rozpoczęcie pracy: od zaraz W przypadku zainteresowania niniejszą ofertą prosimy o przysłanie CV w języku angielskim i polskim na e-mail: rekrutacja@prowork.com.pl , tel.: 022 323 63 40, kontakt: Anna Cebula. Bardzo prosimy o zawarcie w cv szczegółowego opisu doświadczenia z uwzględnieniem następujących informacji: - nazwa i opis restauracji (wielkość, standard, rodzaj serwowanych potraw, ilość personelu) - zajmowane stanowisko oraz obowiązki i umiejętności Ponadto mile widziane jest załączenie zdjęć związanych z wykonywaną pracą. Więcej informacji o naszej firmie na stronie: www.prowork.com.pl Jesteśmy firmą rekrutacyjną specjalizującą się w rekrutacji pracowników do Wielkiej Brytanii. Posiadamy certyfikat nr 967/1 b Ministra Pracy na usługi pośrednictwa pracy za granicą. Nie pobieramy żadnych opłat od osób starających się o pracę. Pomagamy w przygotowaniu/przetłumaczeniu dokumentów, zorganizowaniu wyjazdu do Anglii.
Pracodawca: Prowork
Kontakt:
Telefon: 022 323 63 35
Email: rekrutacja@prowork.com.pl
Adres internetowy: prowork.com.pl


Numer oferty: 1460
Data oferty: 26.7.2006
Forma zatrudnienia: do ustalenia
Stanowisko: pomocnik stolarza meblowego, wykańczanie wnętrz
Miejsce zatrudnienia: Warszawa
Wymagane wykształcenie: bez znaczenia
Prawo jazdy:
Języki obce:
Obsługa komputera:
Uwagi: zatrudnię pomocnika stolarza meblowego z powołaniem (precyzyjny), bez nałogów, praca na terenie Warszawy, od zaraz, z zakwaterowaniem, tel: 022 834 58 23 (10:00-16:00)
Pracodawca: ebs
Kontakt:
Telefon: 022 834 58 23
Email: ebs.piwowarski@wp.pl
Adres internetowy:


Numer oferty: 1454
Data oferty: 26.7.2006
Forma zatrudnienia: do ustalenia
Stanowisko: SPAWACZ
Miejsce zatrudnienia: BELGIA
Wymagane wykształcenie: średnie zawodowe
Prawo jazdy:
Języki obce:
Obsługa komputera:
Uwagi: PRACA:SPAWACZ Agencja Work & Business Solutions, reprezentująca pracodawców zagranicznych poszukuje dla swojego klienta, pracowników na stanowisko: Spawacz Belgia nr. ref BE/08/06 Opis stanowiska pracy: -praca w firmie specjalizującej się w produkcji dużych i ciśnieniowych zbiorników cysterny, pojemniki metalowe, kontenery, silosy Wymagania wobec kandydatów: -doświadczenie zawodowe -uprawnienia zawodowe: spawanie 135 MAG - GMAW -umiejętność czytania rysunku technicznego -spaw pod prześwietlane RTG Oferujemy: - pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku - umowę o pracę z pracodawcą - opiekę pracowników WBS przez cały czas trwania kontraktu Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, prześlij nam swoje CV (w języku polskim i angielskim) w załączonym pliku, na adres e-mail: technika@wbspraca.pl – w temacie wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego BE/08/06 Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.wbspraca.pl Dane kontaktowe: Work & Business Solutions ul. Grochowa 7 30-731 Kraków tel. (0-12) 398 41 44 fax. (0-12) 398 41 10 Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".
Pracodawca: WBS
Kontakt:
Telefon: 012 398 43 00
Email: technika@wbspraca.pl
Adres internetowy: www.wbspraca.pl


Numer oferty: 1459
Data oferty: 25.7.2006
Forma zatrudnienia: do ustalenia
Stanowisko: Współpraca
Miejsce zatrudnienia: cała Polska
Wymagane wykształcenie: bez znaczenia
Prawo jazdy:
Języki obce:
Obsługa komputera:
Uwagi: Portal internetowy www.twoje-miasto.pl nawiąże współpracę dotyczącą obsługi firm z usługami portalu. Wymagamy: - prowadzenie działalności gospodarczej - posiadanie laptopa - biuro z lokalizacją w mieście Telefon: 889317109 e-mail: poczta@tmpartner.pl
Pracodawca: TM Partner
Kontakt:
Telefon:
Email:
Adres internetowy:


Numer oferty: 1458
Data oferty: 25.7.2006
Forma zatrudnienia: samozatrudnienie (umowa cywilno-prawna)
Stanowisko: Przedstawiciel regionalny
Miejsce zatrudnienia:
Wymagane wykształcenie: wyższe techniczne/ścisłe
Prawo jazdy: B
Języki obce: Tak
Obsługa komputera: Tak
Uwagi: Przedstawiciel Regionalny na obszarze województwa mazowieckiego Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne doświadczenie (poparte sukcesami) handlowe w branżach przemysłowych zdolności menedżerskie gotowość do częstych wyjazdów służbowych czynne prawo jazdy kat. “B” znajomość MS Office oraz internetu dostęp do internetu w miejscu zamieszkania niekaralność własna działalność gospodarcza lub gotowość do jej założenia mile widziana znajomość języka angielskiego oraz doświadczenie w branży wag przemysłowych Oferujemy: narzędzia pracy (samochód służbowy, telefon, laptop) wynagrodzenie składające się z kwoty stałej oraz prowizji od osiągniętych wyników sprzedaży pracę pełną wymagań niosących satysfakcję w firmie o stabilnej pozycji rynkowej Szukana osoba będzie odpowiedzialna za ogół spraw handlowych na terenie województwa mazowieckiego z docelowym zadaniem polegającym na stworzeniu i kierowaniu biurem handlowym oraz siecią sprzedawców. Kontakt: Progress – Wagi Sp. z o.o. 40-847 Katowice ul. Pukowca 15A Tel: 032/ 201 53 84 w.111 th.progress@wagi.pl
Pracodawca: Progress- Wagi
Kontakt:
Telefon: 032 254 53 84
Email:
Adres internetowy:«« wstecz   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   wiecej »»
DO GÓRY | STRONA GŁÓWNA